© atelier Oostwaarts/JP Boelema

PLAN VAN DE MAAND: DE RESULTATEN 2018

In het afgelopen jaar werkte 023DOEN.NL met verschillende experts aan:
November 2018: Zonta Walk
Oktober 2018: SpeelgoedBank
September 2018: Museum Haarlem
Augustus 2018: Oudercare
Juni/juli 2018: 023 Kinderkrant
Mei 2018: Vrijwilligers winkel
April 2018: Oog voor Monumenten
Maart 2018: Wifi-Rollator Prototype
Februari 2018: BUUV Ambassadeurs evenement
Januari 2018: D3Aak, printen met recycled plastic

023DOEN projecten gerealiseerd in 2017

December 2017: Stichting Stem in de Stad,
November 2017: Vogelhospitaal Haarlem,
Oktober 2017: Stichting Lotus College,
September 2017: Stilte Tuin Haarlem.
 

Klik op de groene links om direct naar een project te gaan.

PLAN JUNI/JULI 2018

Ontwikkeling O023-Kinderkrant voor basisscholen.
Een initiatief van Jacqueline Schadee.

JUNI 2018

Ontwikkeling van een kinderkrant voor Haarlemse basisscholen. Deze krant wil, op een aantrekkelijke wijze voor kinderen,de sociale samenhang tussen wijken, sociale omgeving en culturen verbeteren.

ACHTERGROND: Mensen leven steeds meer in hun eigen 'bubbel'. Kinderen weten weinig van het leven van kinderen die opgroeien in een andere wijk, sociale omgeving of cultuur. Wanneer of waar ontmoet een kind uit Schalkwijk een leeftijdsgenootje uit Bloemendaal? Wat weet een scholier uit Haarlem-West van de ramadan? Als er niets gebeurt, gaat de sociale samenhang van Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal hard achteruit. De krant zorgt ervoor dat kinderen meer weten over elkaar en zich meer betrokken voelen bij hun omgeving en mede-bewoners. De kinderkrant moet een keer in de maand verschijnen en wordt verspreid wordt onder alle basisscholen in Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede. In de krant komen reportages over onderwerpen die de kinderen interesseren, taalspelletjes en puzzels. De krant brengt het leesplezier terug in de klas. Door de begripsvragen aan het eind van de artikelen leren de kinderen ook hun eigen mening te verwoorden

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? We vinden dit een prachtig plan. Dit concept is in Rotterdam al een aantal jaren werkend en uit lezersonderzoek in Rotterdam blijkt dat kinderen met meer plezier gaan lezen, zich meer verbonden voelen met hun omgeving en met elkaar, dat ze meer weten over onderwerpen die in de krant besproken worden (bijvoorbeeld over het werk van de politie, de gevaren van alcohol en andere drugs etc). Zo'n resultaat zou prachtig zijn voor Haarlem e.o.

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS? We adviseren om snel een rechtsvorm, zoals bijvoorbeeld een stichting op te richten zodat subisidie aanvragen aan betrokken gemeenten (Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort) en vanuit fondsen.kunnen worden uitgezet. Onze fondsenwervings experts kunnen dan verder helpen om dit idee te realiseren

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? Zodra de 023-Kinderkrant stichting is opgericht en er duidelijkheid is over de financiering kunnen ook professionele journalisten, fotografen en een vormgever geworven worden om om tegen een redelijke vergoeding voor de Kinderkrant te werken. Ook kan 023DOEN helpen bij het maken van een nul-nummer of dummie.

BACK TO THE TOP

PLAN MEI 2018

Ontwikkeling nieuw winkelconcept voor Haarlemse vrijwilligers.
Een initiatief van Linda van der Sluis en Esther Korteweg.

MEI 2018

Bedenk nieuw winkelconcept waarin BUUV en het VWC gezamenlijke dienstverlening aan de burgers in Haarlem kunnen verlenen. Daarbij moet er zowel ruimte zijn om de toevallige passant, de geinteresseerde vrijwilliger, alsook mensen die een meer vertrouwelijk gesprek wensen te begeleiden.

ACHTERGROND: Sinds 2016 is er de wens vanuit de Gemeente, BUUV en het VWC om een gezamenlijke dienstverlening aan de burgers in Haarlem aan te bieden. Er wordt gedacht aan een informatie winkel. Vraag is: hoe moet een dergelijk winkelconcept er dan uitzien en wat betekent het voor onze organisaties?

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? We vinden dit een boeiend plan. Hoewel BUUV en het VWC vanuit een andere achtergrond zijn onstaan en er door hen verschillende instrumenten gebruikt worden om mensen te werven die iets voor anderen willen doen, zijn er natuurlijk ook veel overeenkomsten. 023DOEN stelt voor om de bestaande wijze van dienstverlening nader te bekijken om te zien wat er wellicht anders kan.

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS? We hebben in 2 maanden verschillende gesprekken gevoerd met directie, staf en uitvoerenden, deskresearch verricht en een mysteryguest bezoek gebracht om een idee te krijgen hoe we, vanuit de huidige werkwijze, een nieuw concept zouden kunnen ontwikkelen. Na verwerking van alle informatie hebben we een nieuw winkelconcept ontwikkeld dat staat voor openheid, duidelijkheid en toegankelijkheid. Dit resulteerde onder ander in een de boven afgebeelde plattegrond. Daarbij wordt de winkel in 3 ruimtes verdeeld. Het voorste deel is een inloopzone waar bezoekers zelf kunnen snuffelen en een gevoel krijgen wat er in deze 'winkel' te vinden is. In het middelste deel is er een mogelijkheid tot een informatief gesprek met de medewerkers en in het laatste deel van deze winkel is er een mogelijkheid om in een afgesloten ruimte meer vertrouwelijke gesprekken te voeren (soms nodig). Voor de organisatie betekent dit goede afspraken maken (convenant) tussen het VWC en BUUV en het opleiden (of zoeken) van medewerkers die binnen deze moderne, ruimtelijke en open dienstverlening, goed kunnen functioneren.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? De winkel wordt op dit moment conform dit ontwerp gerealiseerd en moet op 1 oktober open (Raaks 36). 023DOEN helpt graag om dit concept ook in de uitwerking te optimaliseren.We houden daarover contact met het VWC en BUUV.

BACK TO THE TOP

PLAN APRIL 2018

Kinderen bewust maken van de monumenten in hun omgeving door hen die zelf te laten ontdekken.
en hen stimuleren om het verhaal daarover aan anderen laten vertellen.
Een initiatief van Lucas Boreel

Bekijk de video over 'Oog voor Monumenten'

APRIL 2018

Oog voor Monumenten maakt kinderen bewust van monumenten in hun directe omgeving. Niet alleen kennis, maar vooral het opsporen van het verhaal achter deze monumenten zodat ze daar zelf over kunnen vertellen.

ACHTERGROND: "Oog voor Monumenten" is een studiemodule bedoeld voor groep 7 van de lagere school en het eerste leerjaar VMBO. Het lesprogramma omvat een zelfstudie pakket waarbij de jonge mensen opzoek gaan naar verhalen over de oorsprong en historie van monumenten. Naast de voorbereiding op school omvat het programma ook een bezoek aan het stadsarchief en een studiebezoek aan het betreffende monument. De module wordt afgerond met een evenement waarbij de verhalen van de jongeren een fris gezicht op de historie zullen geven.

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? We vinden dit een waardevol plan. Jongeren bewust maken van de historie van hun omgeving maakt dat geschiedenis leuk, boeiend en levend wordt. Het huidige plan is nog wel erg complex en bevat veel elementen die qua invulling afhankelijk zijn van de medewerking van derden. Niet alleen het stadsarchief en de monumenten, maar bovenal schooldirectie, docenten en leerkrachten.We hebben gewezen op de veiligheidsaspecten van het reizen met grote groepen jonge kinderen en ook hebben we vraagtekens geplaatst bij de ambities tot landelijke implementatie van dit uitgebreide plan in de bestaande volle en veeleisende lesomgeving.

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS? We adviseren om dit project eerst op kleine schaal als pilot te testen. Daarbij is het belangrijk dat directies en leerkrachten deze module tot leven willen brengen. Een succes op lokale schaal, bijvoorbeeld rond Landelijke Monumentendag, kan een positief uitstralingseffect hebben. Onze bijdrage aan dit plan is dan ook vooral geweest om het van bespiegelende theorie naar een behapbaar praktijkniveau te vertalen. De hierboven geplaatste video is een voorbeeld waarmee we Lucas hebben geholpen om zijn droom te verwezenlijken.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? We hebben aangeboden om Oog voor Monumenten te helpen bij het redigeren van de tekst van een eenvoudige flyer waarin het programma helder staat vermeld. Deze zal dan gebruikt worden om de Haarlemse scholen te motiveren om aan de pilot van dit project mee te doen.

BACK TO THE TOP

PLAN MAART 2018

023DOEN Prototype WIFI-rollator tbv verbinding oud & jong
Een initiatief van Bart Landheer naar een idee van Rocco Verdult

MAART 2018

Om ouderen en jongeren in contact te brengen wil 023DOEN een proef doen met een Wifi-rollator;
dat is een gewone rollator voorzien van een een speciale WiFi zender die draadloos 4G-internet mogelijk maakt
op straat, pleinen of in het park. Er wordt hulp gevraagd bij het realiseren van een prototype.

ACHTERGROND: 023DOEN wil met behulp van deze WiFi-rollator graag iets bijdragen aan het contact tussen jongeren en minder mobiele ouderen. Idee is om met behulp van een mobiel WiFi-station een aanknopingspunt te bieden voor een kort gesprekje. In 2017 is een soortgelijk idee in Helmond door Rocco Verdult met succes getest.

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? We zijn enthousiast over dit idee. Vooral op plaatsen waar nog geen WiFi is, zoals bijvoorbeeld in de Haarlemmer-Hout, kan dit erg leuk werken. Het hoeven natuurlijk niet alleen ouderen te zijn die hier gebruik van maken. Ook jongeren die (tijdens bijv. een revalidatie) van een rollator gebruik moeten maken kunnen hier plezier van hebben. .

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS?
We hebben een werkend proefmodel gemaakt en getest. De daarvoor benodigde electronica werkt. De additionele kosten voor de WIFI-componenten (ex rollator) hebben we weten te beperkten. Het is dus met weinig geld verder op te schalen. Dit prototype kan gebruikt worden als ter introductie van het idee en demo model voor revalidatiecentra. Ook hopen we mensen te vinden die dit zo'n leuk idee vinden dat ze een financieële bijdrage willen doen om 3-4 van deze WIFI-rollators te helpen realiseren.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? We zullen gesprekken voeren met zorgverleners om het idee te presenteren en reacties te peilen als ook aanbieders van mobiel internet benaderen die kunnen helpen bij het optimaliseren van de 4G verbinding.

 

Lees meer over 023DOEN
 

BACK TO THE TOP

PLAN FEBRUARI 2018

BUUV Ambassadeurs evenement juni 2018
Een initiatief van Thijs de Laat en Marije Schiering

FEBRUARI 2018

BUUV wil een Ambassadeurs Evenement organiseren en vraagt aan 023DOEN
hulp bij de opzet, organisatie en realisatie daarvan.

ACHTERGROND: BUUV Haarlem wil graag meer interactie met hun 85 ambassadeurs die namens hen in Haarlem werkzaam zijn; hen nog beter leren kennen, waardering te laten blijken en het onderlinge “BUUV’ gevoel te versterken. Geïnspireerd door het ‘ontdek Hoofddorp’ evenement in Haarlemmermeer wil BUUV dit doen door hen kennis te laten maken met bijzondere activiteiten en locaties in Haarlem. . Samen dingen doen en beleven houdt het evenement levendig en interessant.

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? We zijn enthousiast over het idee van BUUV. Het versterken van de onderlinge contacten tijdens een gezamenlijke ervaring dragen bij aan het BUUV gevoel en men kan van elkaars ervaringen leren.

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS?
We stellen voor om het evenement, in afwijking van het gebruikelijke, niet plaats te laten vinden op één plek maar het vorm te geven door een fietstocht te organiseren langs verschillende locaties. 023DOEN helpt met haar kennis en ervaring BUUV bij het concretiseren van het idee naar een werkbaar plan, doet verder een aantal suggesties voor mogelijke locaties om te bezoeken en adviseert over uiteenlopende praktische organisatorische zaken.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN?
Wij blijven graag betrokken bij de verdere organisatie van het evenement en de eventueel benodigde praktische realisatie daarvan. Daarnaast blijven wij ook beschikbaar als klankbord voor de BUUV.

Lees meer over BUUV
 

BACK TO THE TOP

PLAN JANUARI 2018

 

3D PRINTEN BOOT VAN RECYCLED PLASTIC
Een initiatief van Leon Wokke

sloep1

15 JANUARI 2018

Leon Wokke wil van recycled plastic nieuwe boten printen met behulp van een industriële 3d-printer, Hij vraagt aan 023DOEN.NL om zijn businessplan te toetsen.

ACHTERGROND Binnen de circulaire economie staat gebruikt plastic steeds meer in de belangstelling als grondstof voor de productie van nieuwe producten. Leon heeft bedacht om van gebruikt materiaal nieuwe boten te maken. Voor het 3D-print proces heeft hij ontwerpen gemaakt die knipogen naar Nederlands erfgoed: de Lemsteraak. Hij heeft een business plan geschreven om zo middelen aan te trekken die hem bij de realisatie van een prototype kunnen helpen.

WAT DENKT 023DOEN ERVAN? Zoals met elke Haarlemse initiatiefnemer hebben we uitgebreid met Leon gesproken en hebben we ook zijn businessplan serieus bekeken. Het plan van Leon is in ontwikkeling en vraagt nog om de nodige aanvullingen en herzieningen. We hebben die puntsgewijs benoemd en hem ook via het 023DOEN expert netwerk in contact gebracht met een maritiem deskundige. We hopen dat zijn project een groot succes wordt.

Helaas valt het plan van Leon buiten het werkgebied van 023DOEN. We richten ons op non-profit projecten die specifiek bedoeld zijn om Haarlem mooier, beter en aantrekkelijker te maken maar ondersteunen in principe geen commerciële projecten. We vermelden zijn plan wèl en hopen dat anderen hem verder kunnen helpen.

Lees meer over D3Aak.

BACK TO THE TOP