© atelier Oostwaarts/JP Boelema

PLAN VAN DE MAAND: DE RESULTATEN 2017

In 2017 werkte 023DOEN.NL met verschillende experts aan:
Stichting Stem in de Stad, Vogelhospitaal Haarlem, Stichting Lotus College, Stilte Tuin Haarlem

Hieronder vindt je de door ons gerealiseerde plannen van de maand.

PLAN DECEMBER 2017

 

STEM IN DE STAD
Een initiatief van Vilja Macielsen

Schermafbeelding20171222om1

7 DECEMBER

Werkbezoek van 023DOEN aan Stem in de Stad Haarlem. Vilja Machgielsen geeft een toelichting op haar project PROFESSIONELE VRIJWILLIGERS WERVEN. Stem in de Stad heeft ten behoeve van het vinden van deze vrijwilligers wervingsprofielen opgesteld en de vraag is of deze duidelijk zijn en/of nog verder verbeterd kunnen worden.

ACHTERGROND Stem-in-de-Stad wil ongedocumenteerde asielzoekers aandacht en warmte bieden en zo mogelijk een helpende hand toesteken via een inloopspreekuur. Stem-in-de-Stad zoekt een aantal professionele vrijwilligers die deze dienstverlening willen ondersteunen op basis van enkele uren per week. Plan is om professionals via advertenties te werven.

WAT DENKT 023DOEN ERVAN? Adverteren lijkt 023DOEN eigenlijk niet de aangewezen weg. Het vinden van specialisten met specifieke deskundigheid en beschikbaarheid vraagt om een meer directe en persoonlijke benadering.

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS? We adviseren om beroepsbeoefenaren persoonlijk te benaderen en het onderliggende verhaal van ongedocumenteerden via bijvoorbeeld een korte video presentabel te maken. Geïnteresseerden kunnen dan beoordelen of de vragen en problemen aansluiten bij hun ervaring en deskundigheid.

HOE KAN 023 DOEN VERDER HELPEN? Als gewenst zijn we graag belangeloos behulpzaam bij het technische realiseren van een aantal korte presentaties waarin persoon, achtergrond en problematiek worden geschetst. Deze korte video's kunnen als illustratie de werkzaamheden van Stem in de Stad verder ondersteunen.

Lees meer over Stem in de Stad.

BACK TO THE TOP

PLAN NOVEMBER 2017

 

VOGELHOSPITAAL HAARLEM
Een initiatief van Nancy Bromet

Klik op pijl om animatie te zien

28 NOVEMBER

Werkbezoek van 023DOEN aan het Vogelhospitaal Haarlem. Dit zeer goed geoutilleerde vogelhospitaal is enige jaren geleden geheel opgeknapt. Het is een indrukwekkend geheel met complete voorzieningen voor genezing en revalidatie van vogels.

De educatie ruimte is ongeveer 9x11 meter en heeft in het midden een tafelopstelling. Deze ruimte is multi-functioneel en is, met de grote renovatie van enkele jaren geleden, voorzien van een nieuwe vloer. De ruimte doet op dit moment dienst als een verzameldepot van allerhande ongebruikte materialen; opgezette vogels in vitrinekasten, stoelen en tafels, boeken en tijdschriften. Het maakt daardoor een onnodig rommelige indruk.

023DOEN adviseert om in overleg met de staf te bespreken welke materialen regelmatig gebruikt worden en/of bewaard moeten worden. Om de ruimte aantrekkelijker te maken, zal opgeruimd moeten worden.

De materialen die niet permanent toegankelijk hoeven te zijn, kunnen bijvoorbeeld achter een gordijn of panelen wand worden geparkeerd. In de animatie hierboven is te zien wat de effecten daavan zijn. Voor zover budget het toelaat kan ook de kleur van kolommen en plafond worden aangepast. Op deze wijze kan met minimale middelen deze ruimte ingezet worden voor andere doeleinden..

14 NOVEMBER

Verzoek van Vogelhospitaal Haarlem om hulp bij het aantrekkelijk maken van de educatie ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt voor het vergaderingen, het houden van lezingen en school educatie. De ruimte is ook een belangrijk deel van het jaar niet in gebruik en zou misschien met wat kleine aanpassingen meer geschikt gemaakt kunnen worden voor gebruik door andere verenigingen. Meer over het Vogelhospitaal Haarlem

BACK TO THE TOP

PLAN OKTOBER 2017

LOTUS COLLEGE
Een initiatief van Jolijn van Beukering

9 OKTOBER

Quote van Jolijn van Beukering: "Allereerst kijk ook ik terug op een prettig gesprek met jullie. Het is goed om af en toe weer eens door de ogen van een ‘buitenstaander’ naar je eigen project en stand van zaken te kijken. En dat heeft mij weer een stuk verder op weg geholpen.

Wat ik er in ieder geval direct uit ons gesprek heb meegenomen is de inzet en taakverdeling van het bestuur. We hebben een goede constructieve vergadering gehad afgelopen maandag. Iedereen loopt nu een tandje harder en zet op een actievere wijze zijn/haar kennis en netwerk in. En dat is heel fijn.

Dat maakt dat we op dit moment niet direct additionele hulp nodig hebben. Openstaande vragen zijn intern belegd. Voor nu dank ik jullie dan ook voor het gegeven advies, de verwijzing naar de fondsenwervers en vooral ook de kritische blik." Lees meer over het Lotus College

29 SEPTEMBER

Op 29 september heeft 023DOEN gesproken met Jolijn van Beukering van Stichting Lotus College in het kader van Plan-van-de-Maand.

Jolijn geeft een toelichting op haar project 'SMAAK' ten behoeve van Stichting Lotus College Haarlem: SMAAK wordt een opleidingsrestaurant ten behoeve van mensen met een beperking. Er is plek voor 10 studenten die met behulp van een SHV leermeester een opleiding doen van 40 weken. In die periode proberen deze studenten een SHV diploma Bediening assistent of Keuken assistent te halen waarmee zij een start op de arbeidsmarkt kunnen maken.

Tijdens het gesprek krijgt 023DOEN de indruk dat het project vooral vanuit opleidings perspectief is opgestart. Hoewel er wel over het business model is nagedacht, zijn er nog een groot aantal zakelijke onderwerpen die nog moeten worden ingevuld. 023DOEN heeft de focus op het ondernemersperspectief verder aangescherpt. Zo zijn marktonderzoek, financiering, marketing & verkoop, automatisering en de detailering van opzet en inrichting van restaurant en organisatie ter sprake geweest. Er is op deze gebieden verdere invulling en ondersteuning nodig als men in 2018 met dit project wil starten. Gezien de aanwezige specialismen binnen het huidige bestuur ligt hier een mooie hands-on uitvoeringstaak voor het bestuur van de stichting.

023DOEN adviseert verder contact op te nemen met een aantal mensen en organisaties uit onze Expert-bank waaronder; een fundraiser specialist, een aantal betrokken ondernemers en deskundigen op het gebied van de opzet en inrichting van horeca ondernemingen

 

BACK TO THE TOP

PLAN SEPTEMBER 2017

STILTETUIN
Een initiatief van Hannah van der Schee

© 2017 concept & fotografie 023DOEN.NL

25 AUGUSTUS

023DOEN heeft op 25 augustus gesproken met Hannah en de Stilte Tuin Haarlem bezocht naar aanleiding van haar Plan-van-de-Maand inzending. We hadden niet verwacht dat deze al zover gereed zou zijn. Het ziet werkelijk schitterend uit. Het plan, de structuur en beplanting is aansprekend en de rust en stilte zijn er voelbaar.

We hebben wel gezien dat er om volgend jaar open te gaan dit najaar nog het een en ander moet gebeuren. Ook dat er nog geld nodig is om de tuin volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. In ons gesprek met Hannah heeft 023DOEN een aantal suggesties gedaan. Enerzijds een aantal ideeën om planten, materialen te verzamelen, ook in samenwerking met ontwerpers en kwekers. Anderzijds manieren om giften, in arbeid, geld of materialen te betrekken. Het kan haar verder helpen dit prachtige initiatief nog mooier te maken.

Mocht jij ideeën hebben, zin hebben in een fysieke inspanning of op een andere manier willen helpen, neem dan contact op via deze link en laat Hannah iets van je horen.

29 AUGUSTUS

Bruikbaar en recent beeldmateriaal van de Stilte Tuin ontbrak daarom heeft 023DOEN op 29 augustus nieuwe professionele foto's gemaakt van de Stilte Tuin. Deze foto's kan Hannah rechtenvrij gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Het is tevens een moment-opname van de tuin zoals die er in 2017 uitziet. De foto's hierboven zijn een kleine selectie van het materiaal dat gemaakt is.

11 SEPTEMBER

Met het gemaakte beeldmateriaal heeft 023DOEN een kleine digitale brochure voor de Stiltetuin gemaakt. Deze is tussen eind augustus en 11 september gereed gekomen en wordt gebruikt op de vrijwilligers markt op zondag 17 september op de Grote Markt in Haarlem. Download hier een PDF-exemplaar.

BACK TO THE TOP