© atelier Oostwaarts/JP Boelema

PLAN VAN DE MAAND: DE RESULTATEN 2018

In het afgelopen jaar werkte 023DOEN.NL met verschillende experts aan:
November 2018: Zonta Walk
Oktober 2018: SpeelgoedBank
September 2018: Museum Haarlem
Augustus 2018: Oudercare
Juni/juli 2018: 023 Kinderkrant
Mei 2018: Vrijwilligers winkel
April 2018: Oog voor Monumenten
Maart 2018: Wifi-Rollator Prototype
Februari 2018: BUUV Ambassadeurs evenement
Januari 2018: D3Aak, printen met recycled plastic

023DOEN projecten gerealiseerd in 2017

December 2017: Stichting Stem in de Stad,
November 2017: Vogelhospitaal Haarlem,
Oktober 2017: Stichting Lotus College,
September 2017: Stilte Tuin Haarlem.
 

Klik op de groene links om direct naar een project te gaan.

PLAN NOVEMBER 2018

Zonta-Sponsor Walk Haarlem 2019: hoe dit in Haarlem te realiseren?
Een initiatief van Sylvia Kieft en Sonja Schaper.

Zontapvdmnov18

NOVEMBER 2018

Kunnen jullie Zonta helpen bij het opzetten van een sponsorwandeling in Haarlem?

ACHTERGROND: Zonta Zuid-Kennemerland is onderdeel van een wereldwijde netwerk organisatie die bestaat uit 31.000 leden in 65 landen. Jaarlijks ondersteunen zij verschillende projecten waarvoor zij middelen via fundraisers bijeenbrengen. Plan is om in voorjaar 2019 een stadswandeling voor 500 wandelaars te organiseren waarbij tijdens die wandeling, op 10 tot 15 plekken, cultureel entertainment wordt geboden. Dit naar voorbeeld van de "Midnight Walk" die al enige jaren in Leiden wordt georganiseerd.

WAT IS DE VRAAG/PROBLEEM? Het aanpassen van een midnight-walk-concept in september naar een avondwandeling in april. De Gemeente Haarlem vraagt Zonta om in plaats van een najaars-nachtwandeling een sponsorwandeling te organiseren in April '19, op de avond van het bloemencorso. Overweging van de gemeente is dat er dan veel bezoekers in Haarlem zijn die wachten op binnenkomst van het corso; een stadswandeling kan die tijd zinvol vullen. Het oorspronkelijke "midnight" programma zal daar dus op moeten worden aangepast. Zonta zoekt hulp bij vertaling en aanpassing van het programma.

WAT VINDEN DE 023DOEN EXPERTS?: We zien mogelijkheden om het plan tijdens het voorjaars corso te realiseren. Thema suggestie om bloemen centraal te stellen; bijvoorbeeld de Haarlem Zonta Flower Walk. Bij de selectie van entertainment en locaties moet wel rekening gehouden worden met het mogelijk koude/natte voorjaar. Binnenlocaties zijn nodig. Denk aan Vishal, Nieuwe Kerk, Proveniers hofje, Trou moet blijcken, Kapel bij de Kloosterkeuken, Doopsgezinde kerk (expogang naast Jansje), Haarlem Museum etc. Goede voorbereiding, planning en organisatie zijn nodig om een grote groep (12 groepen van 25 personen) veilig door een drukke stad te loodsen. Denk ook aan mogelijke overlast van bewoners: informeer via leaflet dat er 500 mensen langswandelen.

WAT HEEFT 023DOEN VERDER GEDAAN? 023DOEN-vormgevers hebben op verzoek van Zonta Kennemerland de identiteit ontwikkeld voor de komende Zonta Walk. Voor het nieuwe logo is gebruik gemaakt van het bestaande Zonta logo. Dat is, met aangepaste kleur, gebruikt als basis voor een een wandelende-vrolijke-krachtige-feminine-gele tulp. De Zonta-walk is zo verbonden met het corso idee.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? 023DOEN vindt het een leuk plan en wil, indien gewenst, graag als klankbord dienen en verder meedenken. Ook kunnen we helpen bij verdere grafische vormgeving van programmaboekje, route en deelname bewijs.

Lees meer over Zonta Zuid Kennemerland

BACK TO THE TOP

PLAN OKTOBER 2018

Speelgoedbank-Haarlem beter positioneren om de naamsbekendheid en omzet te verhogen.
Een initiatief van Maaike van Disveld.

OKTOBER 2018

Hoe kan SpeelgoedBank-Haarlem meer winkel omzet realiseren?.

ACHTERGROND: Om minder afhankelijk te zijn van fondsenwerving en verder op eigen benen te kunnen staan wil de Stichting SpeelgoedBank-Haarlem meer omzet uit de winkel realiseren. De SGB-Haarlem functioneert dankzij donaties van gebruikt speelgoed. Het speelgoed wordt door vrijwilligers gereinigd, gerepareerd en gecontroleerd voordat het opnieuw in de winkel komt. Hoewel het speelgoed primair bedoeld is voor kinderen van ouders met een HaarlemPas, kunnen ook duurzaam-bewuste ouders en grootouders bij de SpeelgoedBank voor een zeer aantrekkelijke bedrag speelgoed kopen. De opbrengsten daarvan komen dan ten goede aan de stichting waardoor men meer tijd kan besteden aan nieuwe activiteiten om de Speelgoedbank verder te doen groeien.

WAT IS DE VRAAG/PROBLEEM? Hoe bereiken we meer ouders en grootouders die gebruikt speelgoed willen kopen?

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? De SpeelgoedBank Haarlem heeft een prachtig verzorgde winkel met enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Het speelgoed wordt aantrekkelijk gepresenteerd en wordt verkocht voor relatief geringe bedragen (15-30% van de nieuwwaarde) afhankelijk van de staat waarin het verkeerd. De winkel is gevestigd op een druk kruispunt, bereikbaarheid en parkeren is lastig en door de overhang van bovenliggende appartementen matig zichtbaar. Daardoor is de winkel onbekend voor veel potentieële klanten.
Men verkoopt (nog) geen speelgoed via Marktplaats of sociale media. Van bezoekende klanten houdt men (nog) geen bestand of gegevens bij. Er is daardoor weinig bekend over wie, wanneer en waarom men de SpeelgoedBank bezoekt. De website kan duidelijker en zou verbeterd kunnen worden. Een marketing-communicatie plan ontbreekt maar kan helpen om gerichte en stimulerende winkel acties gestructureerd in te zetten om groei te realiseren.

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS
: Maak een start met het ontwikkelen van een marketing communciatieplan. Daarvoor is allereerst het verzamelen van klanten informatie van belang. Wellicht dat een (aangepast) kassasysteem deze informatie makkelijk kan bijhouden. Resultaat dient vertaald te worden naar een actieplan voor 2019. Verder kan de zichtbaarheid van de winkel vergroot worden door het plaatsen van vlaggen en kan wellicht gebruik gemaakt worden van gemeentelijke ABRI's om middels posters de bekendheid van acties van de SpeelgoedBank te vergroten.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? 023DOEN kan helpen bij het maken van een marketing communictatie/actieplan. En verder ook de praktische invulling daarvan verzorgen: het ontwerpen van posters, het maken van vlaggen, fotografie voor de website of het maken van een aangepaste website.

BACK TO THE TOP

PLAN SEPTEMBER 2018

Verkenning museumwinke/cafe van Museum Haarlem..
Een initiatief van Laura van der Wijden.

SEPTEMBER 2018

Wat is nodig om de winkel en het cafe van Museum Haarlem aantrekkelijker te maken?.

ACHTERGROND: Museum Haarlem gaat binnenkort een grote verbouwing doen van de eerste verdieping om zo het verhaal van Haarlem beter te vertellen. Doel is om meer publiek te trekken en die ook meer te laten besteden in winkel en koffieshop.

WAT IS DE VRAAG/PROBLEEM? Bezoekers besteden nu een marginaal bedrag tijdens hun bezoek aan consumpties en souvenirs Wat kan daarvan de oorzaak zijn en hoe is dat te verbeteren?

WAT IS HUIDIGE SITUATIE? Het 023DOEN-team heeft het museum bezocht en de situatie ter plekke in kaart gebracht. De ontvangsthal biedt ook toegang aan het ABC Architectuurmuseum en het is niet direct duidelijk waar je bent of waar je naar toe moet. De ontvangst daarna, door vrijwilligers, is vriendelijk. De koffieshop heeft, door het thema (ziekenhuis) een wat kille uitstraling. De inrichting en verlichting geven weinig sfeer, de indeling is basaal, er is een kleine kaart. De winkel heeft te weinig sfeer en heeft een beperkt assortiment en oppervlak. Ook ontbreekt een overzichtelijke indeling zodat niet duidelijk is waar wat te vinden is. Op dit moment is er geen POS-materiaal (point of sale) of een achterwand die de aandacht vraagt. Door de huidige routing is er geen enkele reden om na het bezoek langer te blijven en 'te snuffelen' in de winkel.

WAT KUNNEN WE CONCREET DOEN? Het onderzoeks team van 023DOEN komt met de volgende aanbevelingen en suggesties om de aantrekkelijkheid van cafe en winkel te verbeteren:

de 023DOEN suggesties voor het cafe :
• Ontwikkel één gezamenlijke entree/winkel/café samen met ABC.
• Pas de routing aan zodat bezoekers niet beginnen maar eindigen bij café en winkel.
• Aanpassen indeling koffieshop.
• Print historische afbeeldingen van Haarlem op de tafels.
• Prikkelende statements (banners) om over de tentoonstelling na kunnen te praten.

De 023DOEN suggesties voor de winkel:
• Presenteer produkten duidelijk en aantrekkelijk
• Maak duidelijk welke gifts op welk deel van de tentoonstelling betrekking hebben.
• Vermeld prijzen en akties.
• Presentatie in wand of op eiland.
Verlcihting aanpassen voor winkel/café


HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN?
Museum Haarlem gaat de resultaten van deze 023DOEN QuickScan met eigen vrijwilligers bespreken en als mogelijk doorvoeren in de plannen voor 2019.

BACK TO THE TOP

PLAN AUGUSTUS 2018

Ontwikkeling Oudercare handmassage voor ouderen..
Een initiatief van Eric Both.

AUGUSTUS 2018

Samenstellen van team van vrijwilligers die handmassage geven aan dementerende ouderen.

ACHTERGROND: Handmassage blijkt een prachtig instrument om met dementerende ouderen in verbinding te komen. Het laat de ouderen even hun ziekte, strijd of beperking vergeten en zij kunnen zo even tot ontspanning en tot rust komen. Omdat de zorg overbelast is, komt men in zorginstellingen er niet toe om zo'n hadmassage te geven.Oudercare wil nu een groot aantal vrijwilligers opleiden om die handmassage aan ouderen mogelijk te maken.

WAT VINDT 023DOEN ERVAN? We staan achter dit idee. Het is een mooi concept en zal zeker gewaardeerd worden door zowel de ouderen als ook hun familieleden: immers elke vorm van positieve aandacht maakt het leven dragelijker. Evenwel het vinden van vrijwilligers is in deze tijd van economische voorspoed niet eenvoudig.

WAT ADVISEREN DE 023DOEN EXPERTS? Organiseer workshops binnen een verzorgingshuis of Alzheimerorganisatie. Nodig daarvoor zowel mantelzorgers (familieleden) en professionals uit. Je bereikt dan beide doelgroepen. Maak van zowel de workshop als de behandeling van senioren (in een groep of individueel) een regelmatig terugkerend evenement. Dat versterkt het idee en de toepassing van de handmassage als een regelmatig terugkerende activiteit.
Realiseer groei door 'steen in de vijver". Ontwikkel het concept door keuze te maken om het een succes te laten worden bij 1 of 2 verzorgingshuizen in plaats van gelijk landelijk te willen opereren. Bewezen resultaten, een succesvol voorbeeld, krijgt meer aandacht en betere publiciteit. Via mond-op-mond reclame ontstaat dan mogelijk vraag vanuit andere locaties. Vraag ook hulp bij collega’s masseur/coach/healing voor de verspreiding van het idee en de toepassing (workshops en behandeling) door heel NL. Die hebben al de onderliggende kennis en zullen de techniek snel kunnen oppakken.

HOE KAN 023DOEN VERDER HELPEN? Oudercare gaat allereerst zelf aan de slag.Als nodig en gewenst kan 023DOEN in een later stadium opnieuw helpen bij de verdere realisatie van dit plan.

BACK TO THE TOP