© atelier Oostwaarts/JP Boelema

DISCLAIMER

 

Algemeen
Indien u zich toegang verschaft tot de website van 023DOEN.NL, wordt u geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.

Informatie
Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden over non-profit initiatieven in Haarlem. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. De informatie is ook niet bedoeld voor gebruik door accountants-, belasting-, investerings-, consultancy of ander professioneel advies of dienstverleners.

Aansprakelijkheid
Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico's van elektronische communicatie, kunnen er onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door 023DOEN.NL gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.

Copyright
Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik is het niet toegestaan de inhoud van deze website of iets van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze dan of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 023DOEN.NL.


PRIVACY VERKLARING AVG

Dit is de privacy verklaring van het burger-Initiatief “023DOEN.NL", gevestigd te Haarlem, hierna te noemen: `het initiatief`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoons-gegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail info@023DOEN.nl

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken uitsluitend technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.Voor het gebruik van dit soort cookies is het geven van uw toestemming is niet nodig. U kunt uw toestemming voor cookies verder beperken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.·

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt ons Inititiatief geen persoonsgegevens aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht het Initiatief te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het Initiatief op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Deze worden gecontroleerd op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.

Beveiliging persoonsgegevens
Het Initiatief treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige als lid/vrijwilliger wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het Initiatief. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het Initiatief raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Het Initiatief past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. het Initiatief raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het Initiatief er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of het Initiatief wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:·

Verantwoordelijk contact: Bart Landheer .......E-mail: info@023DOEN.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.