profle

GROOT GROEN ZOMERVAART

Een initiatief van:
inge Veltmeijer

Dit willen we oplossen:
De Slachthuisbuurt is een versteende wijk. De werkgroep Groot Groen Slachthuisbuurt wil hier iets aan veranderen. Wij willen de biodiversiteit in onze wijk vergroten. We hopen dat steeds meer bewoners het belang van meer groen in de wijk gaan inzien. De Zomervaart heeft echter ook een rijke geschiedenis. Deze wordt in het plan meegenomen.

Dit gaan we doen:
Samen met bewoners, historische vereniging Haarlem, scholen en vrijwilligers gaan wij meer planten en struiken aanplanten langs de Zomervaart . Daarbij houden wij rekening met het ecologisch beleidsplan van de gemeente Haarlem. Kwekers waaronder de stadskweektuin leveren planten voor dit plan. Ook willen wij aandacht besteden aan de historische waarden van dit stukje Haarlem. Er worden informatieborden opgehangen langs de route.

.Wat is het resultaat:
De Zomervaart wordt een mooie waterweg waar veel te ontdekken is. Het verbindt mensen. We werken samen met een burgerinitiatief dat een plan maakt voor het Bullehofje. Ook zij willen dit plein vergroenen en een natuurlijke speelplaats creëren. Het plan staat nog in de kinderschoenen. Omdat het plan aansluit op ons plan kunnen wij elkaar ondersteunen.

Wat is nodig:
Nog meer buurtbewoners die bij het plan betrokken willen worden. De belangstelling groeit gestaag.

De gemeente staat achter het plan en heeft een bedrag beschikbaar gesteld. Hier kunnen we een deel van de route gaan vergroenen. We hopen in de toekomst het plan nog verder uit te breiden en ook andere plekken in de wijk te vergroenen.

Wanneer realiseren:
Het Wellantcollege uit Aalsmeer (Hoveniersopleiding)helpt ons met de aanplant. We starten 23 mei 2017 met de eerste aanplant. Ook kunnen wij een beroep doen op het Rudolf Steinercollege. Leerlingen kunnen ons helpen tijdens het vak “tuinbouw”. In het najaar geen we de meeste struiken planten. Dit is de meest geschikte periode. We streven ernaar voor eind 2017 het eerste stuk beplant te hebben en informatieborden geplaatst te hebben.

Dit initiatief is gestart op 03-05-2015