profle

STADS-LANDBOUW HAARLEM

Een initiatief van:
Truus Boerma

Dit willen we oplossen:
De huidige crisis in de wereld heeft veel facetten (klimaat, energie, migratie, oorlog). Wij willen mensen op lokaal niveau aanzetten meer zelfvoorziend te worden, met name als het gaat om voedsel. Gezond voedsel verbouwen en gezond eten, maar ook: de lokale economie versterken, korte lijnen van producent naar consument, minder verspilling.

Dit gaan we doen:
Wij bestaan nu 5 jaar. De komende 5 jaar willen we opschalen. Diverse burgerinitiatieven laten in Haarlem zien hoe zelf voedsel verbouwen er uit kan zien. Dit moet nog meer en beter gecommuniceerd worden op wijkniveau en op stedelijk niveau. Onze wens is dat gemeente, instellingen, woningbouwcorporaties een actiever aandeel nemen in het faciliteren van burgerinitiatieven in de stadslandbouw.

.Wat is het resultaat:
In iedere wijk functioneren één of meer buurtmoestuinen met daaraan gekoppeld: ontmoetingsfunctie, door het jaar heen open dagen om de oogst te delen met buurtbewoners en tevens de medewerking van bewoners te stimuleren. Informatie en demonstratie zodat bewoners zich meer kunnen verdiepen in de waarde van ecologisch werken in land- en tuinbouw en gezond eten van lokale producten.

Wat is nodig:
Mensen: Uitvoerders die de tuinen willen stichten en onderhouden, sleutelfiguren bij wijkraden, woningbouw, zorginstellingen etc. die initiatieven willen verbinden en ondersteunen. Gemeentebeleid voor stadslandbouw. Educatie vanuit IVN, KNNV en NME-Haarlem
Middelen: De coördinatiefunctie van Platform Haarlem Groener kost tot nu toe € 5000 per jaar. Op wijkniveau vinden initiatieven hun eigen financiering m.b.v. wijkraad of gemeente. Onze wens is dat gemeente en Spaarnelanden N.V. plus woningbouwcorporaties ook uit hun middelen budget vrij zullen maken voor de ondersteuning van stadslandbouw. Er kan nog creatiever met crowdfunding worden gewerkt.
Kennis. Samen met NME-Haarlem en IVN, KNNV een helpdeskfunctie vervullen voor initiatieven.

Wanneer realiseren:
We willen dit in 2017 voorbereiden zodat we vanaf 2018 -2022 de stadslandbouw in Haarlem kunnen verdubbelen.

Dit initiatief is gestart februari 2012.

chatgrijs

INFO