profle

DUURZAAM GARENKOKERS KWARTIER

Een initiatief van:
Bewoners Garenkokerskwartier

Dit willen we oplossen:
De buurtcooperatie Duurzaam Garenkokerskwartier heeft als doelstellingen om de samenhang in onze wijk te verbeteren en de huizen samen met de buurtbewoners te verduurzamen. De buurtcoöperatie is actief op het gebied van energie en duurzaamheid.

Dit gaan we doen:
En er worden activiteiten en evenementen georganiseerd voor jong en oud om de ontmoetingen en contacten van buurtbewoners te bevorderen. Samen met en door buurtbewoners. Regelmatig terug komende activiteiten en evenementen zijn:

* Het maandelijkse SEINcafé
* Troeptrimmen: samen actief zwerfvuil opruimen
* Voetbaltoernooi Garenkokerscup
* Burendag
* Sint Maarten met warme chocolademelk en marshmallows
* Behandelen van 'wijkzaken'
* In samenwerking met een professional waar je verder wordt geholpen met jouw idee of initiatief.

Wat is het resultaat:
Als buurtcooperatie willen we bereiken dat het Garenkokerskwartier een nog leukere wijk wordt om in te wonen en we willen bijdragen aan de doelstelling van de gemeente Haarlem om in 2030 klimaatneutraal te zijn en in 2040 afscheid te nemen van aardgas. Omdat onze wijk veel huizen bevat uit 1900 moet er om het energiegebruik te beperken geinvesteerd worden in isolatie, zonnepanelen, hybride warmtepompen, slimme thermostaten, elektrisch koken, etc. De buurtcooperatie helpt daarbij door het maken van plannen en het organiseren van collectieve inkooptrajecten mbv lokale partners.

Wat is nodig:
Mensen: , Je kunt je aanmelden als vrijwilliger voor het organiseren van onze activiteiten.
Middelen: Je kunt lid worden van de buurtcooperatie voor Eur 15 / jaar per gezin De financiële steun van €15,- per jaar wordt geïnvesteerd in bestaande en toekomstige activiteiten en om initiatieven te realiseren die voor en door de buurt worden bedacht. .
Kennis: -.

Wanneer realiseren:
Doorlopende activiteit.

.Dit initiatief is geplaatst op 24-07-2017

chatgrijs

INFO

Secretaris buurtcooperatie

Andries Tieleman
023-5310330