profle

HAARLEMSE DICHTLIJN

Een initiatief van:
Bestuur Haarlemse Dichtlijn

Dit willen we oplossen:
De dichtkunst en de belangstelling daarvoor in Haarlem en omgeving bevorderen. Stichting Haarlemse Dichtlijn is opgericht in 2005.

Dit gaan we doen:
Stichting Haarlemse Dichtlijn organiseert maandelijks een open podium bij brasserie Tour de France, Spaarne 94. Jaarlijks, op Hemelvaartsdag, wordt een poëziefestival georganiseerd waarbij 100 dichters op diverse plaatsen in de stad hun poëzie voordragen. Incidenteel zijn er onder de titel Haarlemse Dichtlijn-op-tournee ook optredens van dichters bij activiteiten van derden, bijvoorbeeld tijdens een kunstroute of in een boekwinkel.

Wat is het resultaat:
Het levend houden en bevorderen van de dichtkunst in Haarlem.

Wat is nodig:
Mensen: Middelen: Kennis:

Wanneer realiseren:
Maandelijks organiseert de Haarlemse Dichtlijn open podia. Zie voor data & informatie de website: haarlemsedichtlijn.nl

Dit initiatief is aangemeld op 19 augustus 2017

chatgrijs

INFO

Anneruth Wibaut

Website:
Haarlemse Dichtlijn

Adres secretariaat:
Saenredamstraat 75,
2021 ZP Haarlem.